…en meer

Iedereen Elke Dag Plezier ontwikkelt en begeleidt programma’s die leiden tot meer welzijn en resultaat. IEDP bevordert nieuwe inzichten en ideeën, gedeelde ambities en doorbraken, zakelijk en maatschappelijk.

Plezier begint bij verbinding maken, om vervolgens voorbeelden, kennis, ervaring en talenten te kunnen delen. Om elkaar perspectief te bieden en op constructieve wijze invulling te geven aan de kansen die we hebben. Samen.

Centraal in deze benadering staan ‘eenvoud’ , relevantie, menselijke maat en menselijkheid. En kracht. De hectiek van alle dag leidt tot steeds meer controles en processen, terwijl de mens juist behoefte heeft aan het leveren van een waardevolle bijdrage. Ertoe doen. Zinvol bezig zijn met je ervaring en je talenten. Plezier beleven aan wat je doet.

In alles wat we doen staat het ‘waarom’ centraal, in relatie tot plezier. Als iets geen plezier brengt, dan willen we daar uit vrije wil niet snel iets mee van doen hebben. Het tegenovergestelde is gelukkig ook waar. En daar ligt onze focus!

Heeft u ook een vraag? Doe me een plezier